چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟

0
(0)


بتن مرمر من است
«بتن مرمر من است» نام نمایشگاه انفرادی نجمه پاشایی است که در گالری هما به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پلاک ۸، واحد یک درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا دوم آذر ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۶۳۵۹۶

پوستر نمایشگاه انفرادی «بتمن مرمر من است»

نوای زروان
نمایشگاه انفرادی «نوای زروان» که به نمایش آثار هیرو شیخ الاسلامی اختصاص دارد، در گالری آرت سنتر به نشانی تهران، بلوار اندرزگو، سلیمی شمالی، پلاک ۱۴۵، باغ انجمن خوشنویسان در حال برگزاری است.
در بیانیه این نمایشگاه چنین آمده است: «موسیقی برای آواز و نقاشی برای منظره، مانند شعر است برای کلمات، اما آنجا که موسیقی و شعر در فهماندن احساسات رقیق بشری کوتاه می‌آیند و در هنر خویش فرو می‌مانند، نوبت نقاشی شروع می‌شود. در بسیاری از موارد چیزی که پرده نقاشی به ما می‌فهماند، یک میلیون کلمه به ادای آن قادر نیست.»
نمایشگاه انفرادی هیرو شیخ السلامی همچنین تا دوم آذر ماه ادامه دارد و همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۶۶۵۵۵۹۷

چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟
پوستر نمایشگاه انفرادی «نوای زروان»

آثار امید مشک‌سار
نمایشگاه انفرادی نقاشی امید مشک‌سار در گالری اُ به نشانی تهران، خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه ی اول درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ هشتم آذر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است. 
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۲۴۸۲۸
 

چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟
اثری از امید مشک‌سار

نقطه امن
نمایشگاه انفرادی نقاشی «نقطه امن» که به نمایش آثار سعیده سروش اختصاص دارد، در گالری عصر به نشانی تهران، میرزای شیرازی شمالی، خیابان دلاویز، پلاک ۱۸ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ یکم آذر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۷۱۱۵۵۳
 

چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟
پوستر نمایشگاه انفرادی «نقطه امن»

استعلا
«استعلا» نام نمایشگاه انفرادی محمدعلی نیکورای است که در گالری اِو به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۳، پلاک ۵، طبقه همکف و اول درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ پنجم آذرماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۲۵۳۲۲
 

چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟
پوستر نمایشگاه انفرادی «استعلا»

مسیر حیات
نمایشگاه انفرادی «مسیر حیات» که به نمایش آثار پرستو حسنی اختصاص دارد، در گالری شکوه به نشانی تهران، فرمانیه، بلوار شهید اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، کوچه امیر نوری، پلاک ۱۹ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ یکم آذر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۶۷۰۷۲۶

چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟
پوستر نمایشگاه انفرادی «مسیر حیات»

سه گانه/ شماره شش

«سه گانه» نام نمایشگاه گروهی‌ای است که به نمایش آثار هنرمندانی مثل ناهید آقایی، وحید بیک‌وردی و سجاد حمیدیان اختصاص دارد.
در بخشی از بیانیه این نمایشگاه گروهی چنین نوشته شده است: «رخدادهــای دیــداری در مــا انباشــته میشــوند. بخــش مهمــی از اطلاعــات و داشــته‌هایمان را دیــدن فضاهــای واقعــی یــا نــگاه کـردن بـه تصاویـر رقم  می‌زنـد.  مـا بـه چیزهـا متفـاوت می‌نگریـم و بـه روش خودمـان آنهـا را حـذف یـا هضـم  می‌کنیـم.»

این نمایشگاه در گالری شریف به نشانی تهران، میدان قدس، خیابان شریعتی ، کوچه ماهروزاده، پلاک ۱۱ درحال برگزاری است و تا تاریخ دوم آذرماه ادامه دارد.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۷۲۴۹۳۰

چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟
پوستر نمایشگاه گروهی «سه‌گانه»

برمدار حلزون
«برمدار حلزون» نام نمایشگاه گروهی‌ است که در گالری سو به نشانی تهران، تهران، خیابان ویلا، خیابان سمیه، خیابان پورموسی، شماره ۳۰ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ هشتم آذرماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۰۹۸۰۸
 

چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟
پوستر نمایشگاه گروهی «برمدار حلزون»

شهربازی
نمایشگاه انفرادی «شهربازی» که به نمایش آثار آیلار محمدی اختصاص دارد، در گالری آ به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی(آبان جنوبی)، کوچه ارشد، پلاک ۷ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ یکم آذرماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۹۱۹۵۴۷

چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟
پوستر نمایشگاه انفرادی «شهربازی»

اندرونی
«اندرونی» نام نمایشگاه انفرادی فرانک یوسفی است که در گالری آ به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی(آبان جنوبی)، کوچه ارشد، پلاک ۷ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ یکم آذر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۹۱۹۵۴۷
 

رنگ و طبیعت
نمایشگاه انفرادی «رنگ و طبیعت» که به نمایش آثار سعید امدادیان اختصاص دارد، در گالری نگاه به نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، شماره ۶۴ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ سوم آذر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۴۹۳۱۴۱
 

چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟
پوستر نمایشگاه انفرادی «رنگ و طبیعت»

آذرگان
«آذرگان» نام نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه است که روز جمعه در گالری نقش جهان افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه به کیوریتوری بهداد نجفی اسدالهی تا ۵ آذر ماه ادامه دارد و همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۷۱۶۲۲۰
 

چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟
پوستر نمایشگاه  گروهی «آذرگان»

عواقب بعدی
نمایشگاه انفرادی «عواقب بعدی» که به نمایش آثار سینا چوپانی اختصاص دارد، در گالری زیرزمین دستان به نشانی تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک ۶ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۵ آذر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۱۳ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۰۲۳۱۱۴
 

چراغ کدام نمایشگاه‌های هنری آخر هفته روشن است؟
پوستر نمایشگاه انفرادی «عواقب بعدی»

انتهای پیاممنبع

میانگین امتیاز کاربران: 0 / 5. تعداد آرا: 0

سایر مطالب مرتبط
پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)