چند مثال از فواید «شاهنامه»

0
(0)

به گزارش ایسنا، صفحه گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در فضای مجازی، به مناسبت زادروز سعید نفیسی، زبان‌شناس، شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر فقید چند مثال از فواید شاهنامه از حیث لغت و صرف و نحو را منتشر کرده که چنین است: 

«براز[/به‌راز]»: قید مرکب به‌معنی «محرمانه»: … که شاها چه بودت نگویی براز[/به‌راز]؟

 «چه مایه»: چقدر و چه مقدار: … چه مایه به بد روز بگذاشتم

«بند»: قفل: که تا بندها را بداند کلید…

«پندمند»: حاوی و شامل پند: چنین گفت کین‌نامۀ پندمند…

«پذیره شدن»: استقبال کردن (و «پذیره» به‌معنی استقبال و پذیرایی): پذیره شدن را بیاراستند…

«نفرید»: از «نفریدن» به‌معنی نفرین کردن: …بنفرید بر بوم هاماوران

«درنگ»: مدت و زمان: … بدو داد و چندی برآمد درنگ

«بودنی»: به‌معنی وضع و حال: همه بودنی‌ها به روشن روان/ بدید آن گران‌مایه مرد جوان

منابع: مقالۀ فواید شاهنامه از حیث لغت و صرف و نحو، سعید نفیسی، در مجلۀ مهر، سال دوم، ش ۵ و ۶، ۱۳۱۳، ص ۵۶۱-۵۶۴؛ شاهنامۀ فردوسی، تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق.»

انتهای پیاممنبع

میانگین امتیاز کاربران: 0 / 5. تعداد آرا: 0

سایر مطالب مرتبط
پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)