تعیین مدت اعتبار نسخه الکترونیکی با توجه به بیماری

0
(0)معاون درمان وزارت بهداشت، اجرای نسخه های الکترونیکی را بیش از 90 درصد برآورد کرد و اظهار داشت: مدت اعتبار نسخه های بیماران یکسان نیست و بسته به نوع بیماری، اعتبار نسخه های الکترونیکی بیماران یکسان نیست. نسخه نیز متفاوت است.

به گزارش ایسنا، دکتر سعید کریمی درباره آخرین وضعیت اجرای نسخه الکترونیکی گفت: اجرای نسخه الکترونیکی از دی ماه سال 1400 آغاز شده و در حال حاضر میزان پرکردن نسخه الکترونیکی بیش از 90 درصد است.

وی در خصوص مدت اعتبار نسخه های الکترونیکی گفت: سامانه نسخه الکترونیکی ایجاد شده است که بیماران را بر اساس نوع بیماری آنها شناسایی می کند. وزارت بهداشت نیز در حوزه استانداردهای خدمات بالینی تغییر کرده است به گونه ای که 570 استاندارد خدمات بالینی را تعریف کرده ایم. مدت اعتبار نسخه الکترونیکی بیماران نیز با توجه به بیماری تعیین می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه مدت اعتبار نسخه های بیماران یکسان نیست، افزود: باز هم تاکید می کنم که مدت اعتبار نسخه بستگی به نوع بیماری بیمار دارد و هر بیماری دارای زمان مشخصی است. . البته شرایط به گونه ای نیست که مدت اعتبار یک نسخه یک سال باشد.

انتهای پیام

میانگین امتیاز کاربران: 0 / 5. تعداد آرا: 0

سایر مطالب مرتبط
پرسش/نظر خود را مطرح کنید.

پرسش/نظر خود را مطرح کنید. (آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد)