جواب نیوز

افزایش واردات به کام افزایش درآمد مالیاتی

مالیات

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ایران در یازده ماهه سال ۱۳۹۶ مجموع درآمد مالیاتی معادل ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۵ درصد میزان مصوب را محقق کرده. در میان بخش‌های مختلف بخش واردات نسبت به میزان مصوب خود تحقق ۱۰۶ درصدی داشته است.

به گزارش ایسنا، ‌ بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ایران در زمینه عملکرد بودجه کشور برای یازده ماهه سال ۱۳۹۶، برای سال گذشته۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد آن محقق شده گفتنی است که درآمد مالیاتی یازده ماهه ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷.۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین برای یازده ماهه سال ۱۳۹۶ دریافت ۵۲ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم پیش‌بینی شده بود که ۴۰ هزار میلیارد آن معادل ۷۶ درصد محقق شده است. گفتنی است درآمد مالیاتی بخش مالیات‌های مستقیم در یازده ماهه سال گذشته نیز معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب درآمد سال ۱۳۹۶ نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش یافته است.

در بخش مالیات غیر مستقیم نیز درآمد مالیاتی یازده ماهه سال جاری ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب برای یازده ماه (۵۴ هزار میلیارد تومان)، ۹۴ درصد آن محقق شده است.

همچنین در یازده ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از بخش ارزش افزوده حاصل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۲۰ درصد افزایش یافته است. البته مالیات مصوب یازده ماهه برای بخش ارزش افزوده معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب ۸۸ درصد آن محقق شده است.

گفتنی است در یازده ماهه سال گذشته مالیات بر واردات نیز معادل ۱۷ هزار میلیاردتومان دریافت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است. درآمد پیش‌بینی شده برای این بخش در یازده ماهه سال ۱۳۹۶، ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب تحقق درآمد مالیاتی در این بخش معادل ۱۰۶ درصد بوده است.

انتهای پیام

لینک کوتاهلینک خبر

اخبار مرتبط

نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.